Til sagsbehandlere

Hvad er Huset Trappebæksvej?

Et botilbud centralt i Svendborg

Vores målgruppe er borgere i alderen 18 – 80 år med symptomerne på

 • angst
 • depression
 • forandret virkelighedsopfattelse
 • stressbelastning

Her bor borgere med psykisk sårbarhed, der ikke er i et aktivt misbrug, som har behov for et kortere eller længerevarende rehabiliteringsforløb, med fokus på at blive i stand til selvstændigt at forvalte eget liv.

Boplacering kan ske jf.  servicelovens § 107 med mulighed for udslusning til egen bolig med støtte jf. § 85 og som en boplacering jf. servicelovens § 108

traeskibe-svendborg
svendborg-overblik

Fokus

Med hold i livshistorien

Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingspotentialer.

Vi har hele tiden fokus på livshistorie. Hvad kommer de fra? Hvilken kultur? hvilken indflydelse har det på hverdagen?

Det er yderst vigtigt at borgeren får støtte til selv at kunne definere hvad det gode liv er. Håb og drømme skal dyrkes for at kunne gro.

Vi møder borgeren ligeværdigt – ikke som en sag – og vi har fokus på støtte til selvhjælp.

Indsatsområder

Smart-metoden

Indsatsen gives ud fra kommunens bestillingsopgave, og en handleplan bliver udarbejdet imellem borgeren og den tilknyttede kontaktperson.

Huset bruger smartmodellen, da den tager udgangspunkt i håbet og at intet er umuligt indtil andet er bevist.

traeskibshavnen

Helt konkret

 • Struktureret hverdag
 • Afdækning af det fysiske og psykiske funktionsniveau
 • Bo-træning
 • Koordinering med det offentlige
 • Træning af borgerpligter
 • Træning i sociale sammenhænge
 • Netværks vigtighed
 • Undervisningsforløb
 • Indholdsgrupper
 • NADA

 

Borgeren i fokus

Synergi

Vi arbejder ud fra det hele menneske med borgeren i centrum:

 • Netværk
 • Beskæftigelse og uddannelse
 • Fritid og aktivitet
 • Botræning
 • Borgerpligter
 • Det gode liv

 

Misbrugspolitik

Som udgangspunkt modtager Huset Trappebæksvej ikke borgere som er i et aktivt misbrug uden at denne har et ønske og en motivation for et behandlingsforløb med henblik på et liv uden misbrug.

Vi følger de juridiske retningslinjer om euforiserende stoffer, herunder snifning mm.

Misbrugere som bruger euforiserende stoffer i injektionsform kan ikke rummes i Huset.

Borgere med voldelig adfærd som er grundet misbrug kan ikke rummes i Huset.

Hvis misbruget bliver forværret i en sådan grad at personalet i huset ikke kan arbejde med borgeren inden for det terapeutiske felt, kan borgeren ikke længere rummes i Huset.

Kontakt os

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til ledige pladser, betaling eller andet vedrørende en plads hos os.