Til pårørende

Hvad er Huset Trappebæksvej?

Et botilbud centralt i Svendborg

Vores målgruppe er borgere i alderen 18 – 80 år med symptomerne på:

 • Angst
 • Depression
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Stressbelastning 

Her bor borgere med psykisk sårbarhed, der ikke er i et aktivt misbrug, som har behov for et kortere eller længerevarende rehabiliteringsforløb, med fokus på at blive i stand til selvstændigt at forvalte eget liv.

Boplacering kan ske jf.  servicelovens § 107 med mulighed for udslusning til egen bolig med støtte jf. § 85 og som en boplacering jf. servicelovens § 108

bettina
knit-869221_1280

Tilbud og aktiviteter

Huset Trappebæksvej tilbyder en række aktiviteter til husets borgere. Dette inkluderer for eksempel

 • Madlavning og -kurser
 • NADA
 • Coaching
 • Håndarbejde
 • Samtalegrupper
 • Rejser og udflugter
 • Motion
 • Musik
 • Kreativitet
 • Førstehjælp

Misbrugspolitik

Som udgangspunkt modtager Huset Trappebæksvej ikke borgere som er i et aktivt misbrug uden at denne har et ønske og en motivation for et behandlingsforløb med henblik på et liv uden misbrug.

Vi følger de juridiske retningslinjer om euforiserende stoffer, herunder snifning mm.

Misbrugere som bruger euforiserende stoffer i injektionsform kan ikke rummes i Huset.

Borgere med voldelig adfærd som er grundet misbrug kan ikke rummes i Huset.

Hvis misbruget bliver forværret i en sådan grad at personalet i huset ikke kan arbejde med borgeren inden for det terapeutiske felt, kan borgeren ikke længere rummes i Huset.

Bo-træning

Dagligdagen

 • Struktureret hverdag
 • Afdækning af det fysiske og psykiske funktionsniveau
 • Bo-træning
 • Koordinering med det offentlige
 • Træning af borgerpligter
 • Træning i sociale sammenhænge
 • Netværks vigtighed
 • Undervisningsforløb
 • Indholdsgrupper
 • NADA

 

Kontakt os

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til ledige pladser, betaling eller andet vedrørende en plads hos os.