Til borgere

Ledige pladser

Hvad er Huset Trappebæksvej i Svendborg?

Huset Trappebæksvej er et psykiatrisk bo- og rehabiliteringstilbud til voksne borgere med sindslidelser, og for borgere med behov, tilbydes et længerevarende rehabiliteringsforløb.

Der er i øjeblikket 1 ledig plads

Kontakt os hvis du vil skrives op på en venteliste. Herefter kontakter vi dig lige så snart vi har en ledig plads til dig.
Skriv: kontakt@husetpsyk.dk
Ring: 6222 3694

korsgade-svendborg
togstationen

Hvad koster en plads?

Kontakt din sagsbehandler

For at få den præcise pris henviser vi til din sagsbehandler i kommunen. De vil være behjælpelige med alle praktiske gøremål og spørgsmål.

Indflydelse på hverdagen

Som beboer i Huset har du alle muligheder for at få indflydelse på din og andres hverdag

Vi hjælper og støtter dig i hverdagen. Du får blandt andet indflydelse på helt basale emner som kost, motion, økonomi, rengøring, personlig hygiejne og meget mere.

Det er således vigtigt, at både du, personalet og evt. pårørende bidrager

traeskibe-svendborg
svendborgsundbroen

Støttekontaktperson

Du har tilknyttet en kontaktperson

Hver beboer er tilknyttet en kontaktperson der tilbyder individuel tilpasset socialpædagogisk bistand der tilsigter både at fremme dine muligheder og samtidig skabe den nødvendige struktur i din hverdag. Der er dog i den rehabiliterende tilgang fokus på at du kan støttes af alt personalet i Huset og indgå individuelle aftaler.

Der er mulighed for kreativ udfoldelse i Huset samt tilbud om musik, undervisningsforløb, motion ud af Huset samt kommunale tilbud, hvis du er interesseret.

Misbrugspolitik

Som udgangspunkt modtager Huset Trappebæksvej ikke borgere som er i et aktivt misbrug uden at denne har et ønske og en motivation for et behandlingsforløb med henblik på et liv uden misbrug.

Vi følger de juridiske retningslinjer om euforiserende stoffer, herunder snifning mm.

Misbrugere som bruger euforiserende stoffer i injektionsform kan ikke rummes i Huset.

Borgere med voldelig adfærd som er grundet misbrug kan ikke rummes i Huset.

Hvis misbruget bliver forværret i en sådan grad at personalet i huset ikke kan arbejde med borgeren inden for det terapeutiske felt, kan borgeren ikke længere rummes i Huset.

view-1602552_1280
moellergade-svendborg

Husorden

Det gode ophold 

Når man er flere mennesker samlet på et bofællesskab som Huset, er det nødvendigt med en husorden. Derved sikrer vi at din hverdag bliver så rolig og harmonisk som muligt.

Dette handler blandt andet om besøg, alkohol, rengøring, stoffer, musik og andre praktiske forhold i forbindelse med dit ophold i Huset.

 • Der må ikke forefindes stoffer ( narkotika og lign. ) i Huset
 • Der må ikke forefindes alkohol på fællesarealet
 • Stofmisbrugende og alkoholpåvirkede personer har ingen adgang til Huset
 • Der må ikke indtages alkohol således dette kan medføre at beboeren er til fare for sig selv og Husets øvrige beboere og personale.
 • Efter personalets vurdering har mistænkelige personer ingen adgang til Huset.
 • Der må ikke forefindes husdyr såsom hunde katte m.m. undtaget for dette er akvarium.
 • Fællesspisninger ligger inden for fastsatte tidsrum.
 • Rengøring og oprydning af fællesarealet indvendig som udvendig varetages af beboerne i følge arbejdsplan.
 • Personalet skal informeres om overnattende gæster, dette af praktiske årsager.
 • Der må ikke forefindes levende lys, eller åben ild af nogen art hos beboerne eller i fællesarealerne pga. brandfare. Undtaget fælles opholdsstue / køkken under skærpet tilsyn af personalet.
 • Beboerne deltager i brandøvelser og ajourfører sig om sikkerhedsforanstaltningerne i Huset.
 • Huset har rygepolitik. Der må ikke ryges i fællesarealerne, og der er ingen undtagelser.
 • Der må under ingen omstændigheder ryges i sengen.
 • Der skal være ro efter kl. 22.00 af hensyn til bla. naboer og medbeboer.
 • Der skal tages hensyn til naboer og medbeboer når der spilles musik.
 • Misligholdelse af bokontrakter/lejemålet og husorden medfører bortvisning/opsigelse.

Kontakt os

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til ledige pladser, betaling eller andet vedrørende en plads hos os.