Behandling og metode

Kognitiv terapi

Den pædagogiske tilgang er inspireret af kognitiv metode der tilstræber at skabe klarhed omkring struktur for den enkelte i hverdagen og støtte sociale kompetencer.

Den tilgang indebærer brug af mere systematiske redskaber til problemafklaring og opfølgning for den enkelte, med den målsætning at fremme størst mulig individuel autonomi, ved at inddrage beboeren i udarbejdelse og opfølgning på handleplan.

Socialpædagogisk bistand

Huset kan yde hjælp til udvikling af borgerens færdigheder. Det vil sige til den sindslidende, som har brug for støtte i sin hverdag og søge at få denne til at fungere.

Husets formål er at borgeren yderligere selvstændiggøres og udvikler sin personlige færdigheder. Borgeren vil opnå en større livsglæde og mere livsudfoldelse.

Formålet er at opnå sociale kontakter og bryde borgerens isolation. Støtten skal selvfølgelig gives ud fra borgerens ønske og behov.

Kost og motion

Vi har fokus på motion da det er beviseligt at motion er godt for psyken

Motion indeholder det hele: Sejre og nederlag, medspiller og modstandere, fællesskab og individualisme, mulighed for et socialt fællesskab med motion som ens omdrejningspunkt.

Motion er supplement til den etablerede behandling indenfor psykiatrien både før og efter.

Den giver én overskud i hverdagen og mulighed for at blive kørt træt rent fysisk, så de svære tanker ikke får så meget plads.

NADA

NADA er en for kortelse for National Acupuncture Detoxification Assosiation

NADA-øre akupunktur har virkning på alle slags misbrug og i alle misbrugets faser faser. NADA-øre akupunktur har indvirkning på bl.a.:

  • Abstinenser
  • Aggresioner
  • Angst
  • Fysisk uro
  • Mentaltilstand
  • Søvnløshed
  • Stoftrang
  • Stress

Har du lyst til at høre mere?

Skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til ledige pladser, betaling eller andet vedrørende en plads hos os.