Idegrundlag

svendborgsundbroen

Etableret 1985

Huset er et privat socialpsykiatrisk botilbud etableret 1. juni 1985.

Botilbuddet består af et fælleshus hvor der er 4 lejligheder med fælles have, derudover 7 selvstændige lejligheder som er placeret på matriklen overfor.

Lejlighederne er små rækkehuse, med egen terrasse og et fælles grønt område.

Vi lægger vægt på:

At give beboerne en tilværelse med trygge og stabile rammer.

At gøre hverdagen så fleksibel, at den enkeltes behov og ønsker har mulighed for at realiseres

Enkle husregler, som skal til for at et bofællesskab kan fungere.

At gøre brug af den enkelte beboers ressourcer.

At den enkelte beboer er tilknyttet en kontaktperson.

At styrke beboerens netværk i form af familie og venner.

At styrke beboerens netværk udadtil i form af aktiviteter /beskæftigelse.

At beboere som er placeret jf. servicelovens § 108 støttes rehabiliterende mhp at blive så selvhjulpne som muligt.

At Beboere placeret efter Servicelovens § 107 støttes rehabiliterende mhp udslusning til egen bolig.