Ring til os: 62 22 36 94

Udslusning

Udslusning kan komme på tale når beboer, pårørende, personalet, kommunen eller bedst når alle er enige i, at beboer er klar til at komme videre

Udslusning sker som oftest når borgeren har brug for mere pleje eller mindre støtte eks.:

  • anden bosted med samme beskyttende rammer
  • andet bosted med mindre beskyttende rammer
  • egen bolig med mulighed for støtte
  • egen bolig uden direkte støtte

På statusmøde mellem beboer og personalet formuleres ønsker og behov for fremtidig placering

Ønsker og behov præsenteres evt. for pårørende/netværk, som har mulighed for at påvirke endelig beslutning (med beboers samtykke)

Kommunen indkaldes til et møde hvor ønsker og behov fremlægges og muligheder for opfyldelse af disse drøftes

Endelig beslutning tages her eller på et efterfølgende møde.

Fra beslutning tages til foranstaltning iværksættes bliver beboer boende i HUSET.

Perioden skal bruges til at beboer, med støtte fra kontaktperson, kan forberedes bedst muligt til den nye bo-situation

Besøg
Samtaler hvor forventninger til/frygt for det nye kan belyses og drøftes med kontaktperson

HUSETs eventuelle involvering i ny foranstaltning aftales

Besøg

Samtaler

HUSET modtager fra Kommunen Handleplan efter servicelovens § 141