Ring til os: 62 22 36 94

Målgruppe: Borgere fra 18 år og opefter

Målgruppe:

Borgere med psykisk sårbarhed, der ikke er i et aktivt misbrug, som har behov for et kortere eller længerevarende rehabiliteringsforløb, med fokus på at blive i stand til selvstændigt at forvalte eget liv.
Boplacering kan ske jf.  servicelovens § 107 med mulighed for udslusning til egen bolig med støtte jf. § 85 og som en boplacering jf. servicelovens § 108

Fokusområdet:

Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udviklingspotentialer.

Vi har hele tiden fokus på livshistorie. Hvad kommer de fra? Hvilken kultur? hvilken indflydelse har det på hverdagen?

Det er yderst vigtigt at borgeren får støtte til selv at kunne definere hvad det gode liv er. Håb og drømme skal dyrkes for at kunne gro.

Vi møder borgeren ligeværdigt, ikke som en sag, har fokus på støtte til selvhjælp.

Indsatsområder:

Indsatsen gives ud fra kommunens bestillingsopgave, og en handleplan bliver udarbejdet imellem den unge og den tilknyttede kontaktperson.

Huset bruger smartmodellen, da den tager udgangspunkt i håbet og at intet er umuligt indtil andet er bevist.

  • Der lægges stor vægt på støtte til at den unge får planlagt en hverdag der er så struktureret som overhovedet muligt, da struktur som bekendt giver en større overskuelighed, og overskuelighed giver mulighed for at nå tættere på de mål som den unge har.
  • Den unge udfylder et ADL skema som hjælp til at få afdækket det fysiske og psykiske funktionsniveau
  • Bo-træning
  • Koordinering hvor forskellige aktører kommer i spil, fx jobcenter, uddannelses vejledere, fritidsinteresser, det lokale STU.
  • Træning i borgerpligter.
  • Hjælpe med værktøjer til at den unge skaber og fastholder gode relationer. Træning i sociale sammenhænge. Være opmærksom på vigtigheden af et solidt netværk.
  • Undervisningsforløb i fx brug af computer, nem id, medicinhåndtering, motion.
  • Der tilbydes forskellige gruppesammenhænge i Huset fx dialoggruppe, motion, kreativgruppe, rejsegruppe, madgruppe, NADA.

borgerenifokus-model