Ring til os: 62 22 36 94

Indslusning

I relation til HUSETs værdigrundlag, som er baseret på åbenhed, ærlighed og ligeværdighed i trygge rammer med hør grad af forudsigelighed, er indslusning til HUSET en yderst vigtig proces for alle involverede parter.

Indslusning til HUSET foregår med kommende beboer som fokusperson. Således at al information. først tilgår ham/hende dernæst gives til netværk i øvrigt et forventet opfølgningsbesøg fra Kommunen 14 dage efter indflytning

HUSET har tredelt processen, således at der sikres en grundig og gensidig orientering før, under og efter start til såvel kommende beboer, pårørende og kommune.

Før: (tilstede er altid leder, kontaktperson og evt. øvrige medarbejdere)

Kommende beboer:

  • Orientere om optagelsesproceduren/visitation
  • Optagelse kan kun besluttes hvis han/hun, HUSET og øvrige netværk
  • er enige
  • Orientere om startperioden (3 måneder)
  • Præcisere at startperioden ikke er en prøvetid
  • Orientere om HUSETs dagligdag (hvornår foregår hvad)
  • Orientere om HUSETs tilbud udover botilbud
  • Arrangere rundvisning på stedet
  • Orientere om økonomiske forpligtelser
  • Gennemgå og indhente samtykkeerklæring