Ring til os: 62 22 36 94

Tilbuddet

maalgruppe

Målgruppen er voksne kvinder og mænd fra 18 år og opefter med psykiske problemer.

indslusning

Indslusning sker relation til husetss værdigrundlag, som er baseret på åbenhed, ærlighed og ligeværdighed.

udslusning

Udslusning kan komme på tale når beboer, pårørende, personalet og kommunen er enige i, at borgeren er klar til at komme videre