Ring til os: 62 22 36 94

Kompetence/Faglig udvikling

Kompetence/faglig udvikling i Huset er dynamiske og vi bestræber os på at være opdaterede.

I Huset arbejder vi først og fremmest rehabiliterende. For at kunne arbejde rehabilliterende har personalet været på forskellige efteruddannelser og kurser.

Alle i personalegruppen har enten grunduddannelsen i kognitive behandlingsformer eller kursus i kognitive tilgang. Service personalet har også været på kursus i kognitive tilgange, da det kræver indsigt og forståelse at arbejde i et miljø med psykisk sårbare mennesker.

Ud fra kognitive behandlingsformer breder sig der en vifte hvor vi bruger de former der støtter borgeren bedst muligt. En af disse former er social færdighedsstræning. Dette praktiseres individuelt ud fra det der er den enkelte borgers behov. Eksempel kan være at kunne trænes i at handle ind selv og derved øve sig i at være omkring fremmede mennesker. Det at spise sammen med andre og kunne begå sig er også en del af social færdighedsstræning.

Vi arbejder ud fra tænkningen i åben dialog.

Vi arbejder ud fra appreciative inquiry (AI) Vi tager fokus på succeser  og ressourcer frem for problemer. Hvad virker og hvordan kan vi bringe det videre til næste skridt så det også bliver en succes.

Systemisk tænkning er en stor del af vores grundtanke. Der er ingen objektiv sandhed, alle taler ud fra deres subjektive forståelse af verden og derfor skal personalet have fokus på  dette i kommunikationen med borgeren. I kommunikationen skaber vi en fælles forståelse i den kontekstramme vi befinder os i på givne tidspunkt.

Her kommer også den narrative teori ind. Hvilken historie kommer borgeren med, og hvordan støtter vi borgeren i at skabe en ny og måske bedre historie i fremtiden.

Vi tilbyder NADA,  som er øreakupunktur der hjælper mod angstsymptomer, stress, abstinenser og giver ro og grounding. Huset har haft erfaring med NADA siden 2006.

I Huset har vi fokus på kosten og den sunde krop som vi støtter borgeren omkring

Næsten alt personale er uddannet som praktikvejledere og der er derfor ofte social- og sundhedsassistentelever i Huset.

Størstedelen af personalegruppen har medicinhåndtering som en del af deres uddannelse, derudover har alle været på medicinkursus, og der er opfølgning.

Vi har førstehjæpskursus og brandøvelser en gang årligt. Leder i Huset er uddannet førstehjæpsinstruktør, så der er altid mulighed for at få den nyeste viden samt repetition.