Ring til os: 62 22 36 94

Idegrundlag

Huset er et privat socialpsykiatrisk botilbud etableret 1. juni 1985.
botilbuddet består af et fælleshus hvor der er 4 lejligheder med fælles have, derudover 7 selvstændige lejligheder som er placeret på matriklen overfor. Lejlighederne er små rækkehuse, med egen terrasse og et fælles grønt område.

Vi lægger vægt på:

  • At give beboerne en tilværelse med trygge og stabile rammer.
  • At gøre hverdagen så fleksibel, at den enkeltes behov og ønsker har mulighed for at realiseres
  • Enkle husregler, som skal til for at et bofællesskab kan fungere.
  • At gøre brug af den enkelte beboers ressourcer.
  • At den enkelte beboer er tilknyttet en kontaktperson.
  • At styrke beboerens netværk i form af familie og venner.
  • At styrke beboerens netværk udadtil i form af aktiviteter /beskæftigelse.
  • At beboere som er placeret jf. servicelovens § 108 støttes rehabiliterende mhp  at blive så selvhjulpne som muligt.
  • At Beboere placeret efter Servicelovens § 107 støttes rehabiliterende mhp udslusning til egen bolig.