Ring til os: 62 22 36 94

Målgruppen

Vores målgruppe er borgere i alderen 18 – 80 år med symptomerne på:

Angst er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-,  stemnings – og fantasilivet, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro, uden at det er muligt at  identificere en umiddelbar årsag.

Depression er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings – og fantasilivet, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og handlingslammelse.

Forandret virkelighedsopfattelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings – og fantasilivet, der kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra accepterede statiske normer.

Begrebet dækker over skizoide / psykotiske tilstande.

Stressbelastning  er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet, hvor en person gennem længere tid befinder sig i en tilstand af konstant forhøjet fysisk og psykisk beredskab.

Begrebet dækker et bredt spektrum af belastende tilstande gående fra konstant anspændthed, magtesløshed, uoverskuelighed eller vanskelighed ved at fortsætte i den forhåndenværende situation, eller nedsat evne til at gennemføre dagligdags gøremål, til posttraumatisk belastningsreaktion på baggrund af traumatiske begivenheder af exceptionelt truende eller katastrofal natur.