Ring til os: 62 22 36 94

Dagligdagen

En god dag starter som bekendt om morgenen, og her starter den med at personalet møder ind kl 08. Der bliver sat kaffe over og morgenmaden kommer på bordet. Imens kaffeduften breder sig over Huset, kommer personalet rundt og banker på hos den enkelte. Her bliver der udleveret medicinæsker og snakket lidt om hvad planerne er for dagen.

For at der er struktur og ro for den enkelte i hverdagen, er der i samarbejde mellem beboerne og personalet udviklet en ugeplan som støtte. Denne ugeplan indeholder fx en oversigt over hvilken dag der er rengøring, handledag, samtaler mm.

Personalet er behjælpelig med dette i det omfang det er nødvendigt.

Groove for de der har lyst

Lægetid, tandlægetider osv. er personalet også behjælpelig med at huske på og tage med til ved behov. Der laves også aftaler i løbet af dagen hvis beboeren har ønsker om at lave nogle aktiviteter hvor han/hun gerne vil have et personale med.

Lige inden kl 13 imens maden står og simrer på komfuret, bliver der danset lidt groove for dem der har lyst (se under motion)

KL 13 kommer der frokost på bordet. Det er en lun ret som er en del af den menuplan der er blevet udarbejdet i fælleskab på det madmøde der bliver holdt hver 3 uge. Den enkelte vælger om maden skal indtages hos sig selv eller i fælleskabet med de andre. Det er jo forskelligt hvad man lige har lyst til og kan overskue fra dag til dag.

Eftermiddagen går med hvad borgen har planlagt, eller bare hygge.

Aftensmad og hygge

Kl 18 er det tid til aftensmad, her er det det kolde bord med rugbrød og forskelligt pålæg. Dem der kan og har lyst er med til at hjælpe i køkkenet på den dag de har planlagt og som står i ugeplanen.

Aftenen går med hygge hos sig selv eller i fællestuen.

Kl 21 går personalet hjem, men det er ikke ensbetydende med at beboeren bliver nødt til det, for alle har nøglen til hoveddøren, så fællestuen er altid åben for dem som har lyst.

Hvis der er behov for hjælp om natten er der en telefon med nummer til det personale som har bagvagt.