Ring til os: 62 22 36 94

Støttekontaktperson

Hver beboer er tilknyttet en kontaktperson der tilbyder individuel tilpasset socialpædagogisk bistand der tilsigter både at fremme den enkeltes muligheder og samtidig skabe den nødvendige struktur i den enkeltes hverdag. Der er dog i den rehabiliterende tilgang fokus på at beboeren kan støttes af alt personalet i Huset og indgå individuelle aftaler.

Der er mulighed for kreativ udfoldelse i værksted, Galleri Huset samt tilbud om musikterapi, undervisningsforløb, motion ud af Huset og i den udstrækning beboeren magter det individuelt så er der kontakt til kommunale tilbud.

Kontakt til pårørende omkring den enkelte beboer såfremt beboeren ønsker dette. Der er tradition for samvær omkring eksempelvis højtider for den samlede pårørendegruppe.