Ring til os: 62 22 36 94

Husorden

 • Der må ikke forefindes stoffer ( narkotika og lign. ) i Huset
 • Der må ikke forefindes alkohol på fællesarealet
 • Stofmisbrugende og alkoholpåvirkede personer har ingen adgang til Huset
 • Der må ikke indtages alkohol således dette kan medføre at beboeren er til fare for sig selv og Husets øvrige beboere og personale.
 • Efter personalets vurdering har mistænkelige personer ingen adgang til Huset.
 • Der må ikke forefindes husdyr såsom hunde katte m.m. undtaget for dette er akvarium.
 • Fællesspisninger ligger inden for fastsatte tidsrum.
 • Rengøring og oprydning af fællesarealet indvendig som udvendig varetages af beboerne i følge arbejdsplan.
 • Personalet skal informeres om overnattende gæster, dette af praktiske årsager.
 • Der må ikke forefindes levende lys, eller åben ild af nogen art hos beboerne eller i fællesarealerne pga. brandfare. Undtaget fælles opholdsstue / køkken under skærpet tilsyn af personalet.
 • Beboerne deltager i brandøvelser og ajourfører sig om sikkerhedsforanstaltningerne i Huset.
 • Huset har rygepolitik. Der må ikke ryges i fællesarealerne, og der er ingen undtagelser.
 • Der må under ingen omstændigheder ryges i sengen.
 • Der skal være ro efter kl. 22.00 af hensyn til bla. naboer og medbeboer.
 • Der skal tages hensyn til naboer og medbeboer når der spilles musik.
 • Misligholdelse af bokontrakter/lejemålet og husorden medfører bortvisning/opsigelse.

Gennemgået den 14. april 2016 på beboermøde.

Ovenstående Husorden underskrives af Husets beboere