Ring til os: 62 22 36 94

Pårørende

Repræsentanter for pårørendegruppe:


Ebbe Frederiksen
Telf.: 62 21 94 11
Mobil: 27 61 01 15

Gert Petersen
telf.: 57 61 60 95

 


Huset Trappebæksvej har som et af målene et ønske om et godt og gensidigt samarbejde med pårørende. Pårørende er velkomne til at rette henvendelse til Huset´´ personale for at få information, råd og vejledning.

Der kan også i denne kontakt være brug / behov for undervisning i hvad det vil sige at være psykisk syg, og på den måde blive bedre til at kunne forstå / acceptere den syge familie / ven.

En forudsætning for at Huset´´ personale må udtale sig, er at der foreligger en underskrevet samtykkeerklæring fra beboeren i Huset.
Husets personale opfordrer til ikke at være tilbageholdende, vi ved og har forståelse for, at for pårørende er information vigtigt. Vi kan også bede Huset´s speciallæge i psykiatri om hjælp og rådgivning.

Huset har tradition for mindst en gang årligt at pårørende inviteres til arrangement i Huset af social karakter. Her er god mulighed for at hilse på andre pårørende, samt personale.

Pårørende inviteres til det årlige statusmøde med den kommunale sagsbeh. samt kontaktperson og evt. repræsentant fra beskæftigelsessted ex. dagcenter e.lign.

Det er vores ønske, at pårørende føler sig opdateret, samt tilfredse med den behandling og udvikling der foregår i Huset.
Det er også vigtigt for Huset´s personale at være i god dialog med de pårørende. Denne dialog er betinget af, at borgeren giver sin tilladelse, samtykkeerklæring

Der kan rettes kontakt til andre pårørende, ex. “pårørende gruppen” der er godt kendt med Huset, og lytte og spørge ind til deres erfaring.
Der er henvist til tlf. nr. øverst på denne side.

Vi betragter pårørende som ressource personer, og derfor er det meget vigtigt for os med et godt og konstruktivt samarbejde.