Ring til os: 62 22 36 94

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse

Hvordan sikres beboers ret til at have indflydelse på egen livssituation? Her tænkes på områder som kost, vægt, økonomi, rengøring/vask, personlig hygiejne, bordskik, rygning, indkøb af tøj, besøg osv.

 • Hvordan skal/kan beboer bidrage?
 • Hvordan skal HUSETs personale bidrage?
 • Hvordan skal/kan pårørende bidrage?

Beboer bidrager

 • Ved at indgå i et samarbejde med kontaktperson og personale i øvrigt
 • Ved at deltage i husmøder, fællesdage og arrangementer i øvrigt
  Beboerne er med til at udarbejde deres egne mål og delmål således, at de får ejerskab til dem

Personalet bidrager

 • Ved at tage udgangspunkt i beboers ønsker og behov
 • Ved at arbejde for løsninger, der er tilpasset beboers livssituation
 • Ved at arbejde for løsninger i samarbejde med beboer
 • Ved at give plads for beboer og give mulighed for at vælge til og fra i hverdagen
 • Ved at rådgive og vejlede beboer når det ønskes eller der ses et behov for det

Pårørende bidrager (i det omfang beboer accepterer)

 • Ved at samarbejde med HUSET, når borger og personale ønsker det