Ring til os: 62 22 36 94

Socialpædagogisk bistand

Jfr. § 85: Bostøtte/hjemmevejledning
Se Svendborg kommunes godkendelse til § 85

Socialpædagogisk Bistand – Husets nye tilbud udover bodelen.

Målgruppen for indsats i Huset socialpsykiatrisk botilbud.

Socialpædagogisk Bistand funktionen ud af Huset tager udgangspunkt i dagtimerne.

Borgeren med sindslidelse:
Borger med sindslidelse, der ikke gør brug af de eksisterende tilbud i deres kommune fordi deres symptomer forhindrer dem i at tage del af deres eget sociale liv i hverdagen.

Borgeren:
Borgeren karakteriseres generelt ved at være sky i kontakten med andre mennesker, har mangelfuld sygdomserkendelse. Borgeren kan ofte isolere sig og uden socialt, familie eller et netværk. Kognitive forstyrrelser såsom hukommelse og opmærksomhedsforstyrrelse, således at der kan dannes basis for alvorligt socialt handicap, hvilket for nogen bruger kan resultere i at de trækker sig tilbage og isolerer sig i eget hjem.

Huset kan hjælpe til udvikling af færdigheder.
Huset kan yde hjælp til udvikling af borgerens færdigheder. Det vil sige til den sindslidende, som har brug for støtte i sin hverdag og søge at få denne til at fungere.

Husets formål er at borgeren yderligere selvstændiggøres og udvikler sin personlige færdigheder. Borgeren vil opnå en større livsglæde og mere livsudfoldelse.

Formålet er at opnå sociale kontakter og bryde borgerens isolation. Socialpædagogisk Bistand skal hjælpe borgeren til at kunne gøre brug af kommunens og dels af “Husets” tilbud.
Støtten skal selvfølgelig gives ud fra borgerens ønske og behov.

At arbejde med Socialpædagogisk Bistand til sindslidende borgere i eget hjem kan omfatte opsøgende arbejde, såsom at etablere og vedligeholde kontakten og støtten til de praktiske ting og til udadvendte aktiviteter, hvor der er mulighed for at leve en tilværelse så tæt på det normale som muligt. F.eks. kan det være etablering i eget hjem/bolig

Opgaven bliver udført af personale med en pleje/psykiatrisk- og omsorgsfaglig uddannelse.

Socialpædagogisk Bistand

Arbejde med Socialpædagogisk Bistand til borger med sindslidelse i eget hjem kan omfatte opsøgende arbejde.

Støtte- kontaktpersonen kan være med til at etablere et netværk.

 • Kan hjælpe borgeren med at overholde aftaler.
 • Kan hjælpe borgeren med vejledning / kontakt til egen læge.
 • Kan hjælpe borgeren med vejledning / kontakt til sygehus.
 • Kan hjælpe med vejledning til ens sagsbehandler
 • Kan hjælpe borgeren til at tage sin medicin.
 • Kan hjælpe borgeren med at planlægge aktivitet.
 • Kan hjælpe borgeren at få vasket tøj / planlægning / Huset.
 • Kan hjælpe borgeren med indkøb til dagligdagen.
 • Kan hjælpe borgeren med at læse post.
 • Kan hjælpe borgeren med samtaler, som kan foregå i Huset.
 • Kan hjælpe borgeren med undervisning som er i Huset.
 • Kan hjælpe borgeren med at komme i kontakt med andre mennesker.
 • Kan hjælpe borgeren med at søge arbejde (hvis borgeren ønsker det)

Socialpædagogisk Bistand skal give mulighed for at indgå i et fagligt fællesskab, både på et formelt i form af gensidigt og internt supervision- og på et mere uformelt fællesskab/dagligdagen.

Det må være en forudsætning for den Socialpædagogiske Bistand har en referenceramme, som kan yde en kvalificeret indsats.

Støtten er forebyggende og selvfølgelig frivillig støtte gives som hjælp til selvhjælp, både til de praktiske ting, og personlige plan/højner det psykiske/fysiske og det sociale funktionsniveau.